• Prof.Dr.Mustafa Oflaz

Prof. Dr. Mustafa OFLAZ

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektör Yardımcısı

 

17.02.1962 tarihinde Ürgüp'de doğdum. İlkokulu Ürgüp Aksalur Kasabası Cumhuriyet İlkokulu'nda, ortaokul ve lise eğitimimi ise Konya - Ereğli İvriz Öğretmen Lisesi'nde tamamladım. 1978 yılında girdiğim Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Genel Türk Tarihi Kürsüsü'nden 1982 yılında mezun oldum.
Yüksek lisansımı Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalında yaptım. 1986-1987 öğretim yılında Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü'nde doktora öğrenimine başladım. Ders dönemini müteakip aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih-Genel Türk Tarihi Anabilim Dalına yatay geçiş yaptım. Prof. Dr. Mustafa KAFALI danışmanlığında hazırladığım "16. Yüzyılda Niğde Sancağı" konulu tezimi tamamlayarak doktor unvanını aldım.


Devlet memuriyetine 14 Aralık 1983 tarihinde Rize İyidere Lisesi'nde tarih öğretmeni olarak başladım. 1985 Kasımında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Bölümü Tarih Anabilim Dalı'na araştırma görevlisi olarak atandım. Burada görev yaptığım sırada KTÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma Merkezi Danışma Kurulu üyeliği yaptım.


20 Temmuz 1993 tarihinde Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'ne yardımcı doçent/öğretim üyesi olarak göreve başladım. 9 Kasım 2000 tarihinde Doçent unvanını kullanmaya hak kazandım. Nisan 2008 tarihinde Tarih Bölümü Yeniçağ Tarihi anabilim dalına profesör olarak atandım.
1994 yılı Haziranında aynı bölümde bölüm başkanı görevini üstlendim. 2000-2001 öğretim yılı hariç, 2010 yılı Nisan ayına kadar bölüm başkanlığı görevini yürüttüm.
Evli ve iki çocuk babasıyım.