T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
  • /
  • Mevzuatlar

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Mevzuatlar

KANUNLAR

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası      
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu    
2809 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu    
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu    
2914 Yükseköğretim Personel Kanunu    
5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu    
5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu    
3628 Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu    
4982 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu    
7201 Tebligat Kanunu    
         
  KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER
       
YÖK Üst Kuruluşları İle YÖK Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında KHK    
Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında KHK    
Genel Kadro ve Usulü Hakkında KHK    
         
  YÖNETMELİKLER
       
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği      
Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik      
Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik      
Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik      
Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik      
Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik      
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği      
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik      
         
  GENELGELER  
       
         
         
  TEBLİĞLER
       

 

 

 
         
T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü