T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ ÖMERLİ MESLEK YÜKSEK OKULU MÜDÜRLÜĞÜ
  • /
  • Bölümlerimiz

Bölümlerimiz

 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı
         Günümüz iş dünyası, hızlı değişim ve gelişim sürecinin içinde olup, yeni işletme teorilerinin üretildiği ve uygulamalara yöneldiği bir duruma gelmiştir. Bu yapı içerisinde sekreterlik de sınırlı işler yapan ve tesadüfen kazanılmış bir meslek değil, organizasyon içinde kendisine belirlenen görevi yerine getiren bir sistematik yapıya dönüşmüştür. Bu gelişmeler ışığında görev ve sorumluluk, sekreterlik kavramını, yönetici asistanlığı kavramına taşımıştır. Meslek, günlük ve basit büro ve sekreterlik hizmetlerinden, yöneticilerin görev ve sorumluluklarını yerine getirme konusunda yardımcı olan büro yöneticiliği ve yönetici asistanlığına kadar farklı aşamalarda yer almaktadır. Bu özellikleri nedeni ile Yönetici Asistanlığı, başarılı yöneticilerin desteklediği bir meslek olarak ilgi çekmektedir.
Büro hizmetleri ve yönetici asistanlığının, zamanını etkili kullanacak, görev ve sorumluluklarını daha aza indirecek yöneticiler için gelecek yıllarda daha önemli bir boyuta geleceği ve buna bağlı olarak da istihdamında artış görüleceği tahmin edilmektedir. Günümüz işletmeleri, yeni teorilerin önerdiği uygulamalara yönelmiş ve bunun sonucunda büro yönetimi ve yönetici asistanlığı üzerinde durulması gereken bir kavram haline gelmiştir. Hizmet, üretim, pazarlama sektörlerinin hızla değiştiği ve geliştiği zamanımızda, yaygın ofis ağlarında görev yapabilecek vasıflı ara elemanlara, her zamankinden fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Kamu ve özel sektörde çalışabilecek şekilde yetiştirilecek olan öğrenciler, hızlı değişen ve gelişen iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılayabilecek bilgi ve becerilerle donatılmış, İngilizceye mesleki düzeyde hakim ve bunun yanında ikinci bir yabancı dile sahip büro yöneticileri ve yönetici asistanları olacaklardır.
 
            Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programından mezun olanların iş alanı oldukça geniş olup, kamu-özel sektöre ait pek çok kurum ve kuruluşta, üniversitelerde, vakıflarda, derneklerde büro yöneticisi, üst yönetim asistanı olarak çalışabilmektedirler. İşletmelerin çağdaş işletmecilik anlayışı ile yönetilmesi ihtiyacının giderek daha fazla hissedilmesi, bu alanda eğitilmiş insan gücüne duyulan gereksinimi artırmaktadır.
 
 Bağcılık Programı
      Ülkemiz bağcılık için en uygun iklim şartlarına sahiptir. Bu nedenle asma yetiştiriciliği yüzyıllardan beri yapılmaktadır. Asma hemen hemen her toprakta yetişir. Az sulamayla yetinmesi, yamaç arazileri de değerlendirme tercih edilmesini sağlamıştır. Ayrıca üzüm birçok değerlendirme şeklinin olması da dünya üzerinde en fazla üretilen meyve olmasına yol açmıştır.
        Bağcılık programında amaç, toprağı ve bitkiyi seven, kullandığı gübre ve kimyasal ilaçların toprak, su ve atmosferde yaratacağı zararı bilen, çevre bilincine sahip, kaliteli üzüm yetiştirmek için o yöreye uygun toprak ve anaç-çeşit kombinasyonunu seçebilecek, yeni bir bağ tesis edilmesi gerektiğinde yapılması gerekli ön araştırmayı tek başına yürütebilen, bağ yetiştirme ve asma fidan yetiştirme tekniklerini bilen, bağcılıkta asmaların bakım ve beslenme işlerini (budama, sulama, gübreleme, toprak işleme) zamanında uygulayabilen, bitki hastalık ve zararlılarını tanıyan koruma yöntemlerini bilen, üzümlerin hasadından sonra yaş üzümlerin, sofralık ve kuru olarak değerlendirilmesini yapabilen ya da sirke, yaprak salamura gibi teknolojik değerlendirmelerde görev alabilen sorumluluk sahibi bağcılık teknikerlerini yetiştirmektir.
       Ömerli İlçesi, Mardin ilinde ve çevresinde bağları ve bağcılık ürünleriyle bilinmektedir. Meslek Yüksek Okulu bünyesinde açılacak bağcılık programıyla gerek eğitimler sırasında yapılacak uygulamalar ve gerekse de ilçeden mezun olacak üreticiler vasıtasıyla halen yürütülen bağcılıkta verim, kalite ve ürün çeşitliliğinin artırılmasına katkı sağlanacaktır.
 
        Bağcılık teknikerleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı İl ve İlçe Müdürlükleri, Bağcılık Araştırma Enstitüleri, kamu ve özel sektöre ait bağlar, sofralık üzüm işleyen soğuk depoları, kuru üzüm işletmeleri, şarap ve sirke işletmeleri, yaprak salamura işletmeleri, zirai ilaç firmaları ve gübre firmalarında çalışma imkânına sahip olabilirler. Ayrıca bir müteşebbis olarak kendi bağını yetiştirerek çok iyi bir gelir de elde edebilirler.
T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü