T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
  • /
  • Misyon ve Vizyon

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Misyon ve Vizyon

Misyon
Uygulama merkezimizin  misyonu; 3-6 yaş (36-72 ay) arası çocukların millî eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak;  beden, zihin ve duygu gelişimini güçlendirerek ve iyi alışkanlıklar kazanmalarını sağlamak, onları yaşam boyu öğrenen mutlu bireyler olarak topluma kazandırmak, çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı yaratmak,  aynı zamanda, Sağlık Hizmetleri M.Y.O. Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi programında eğitim gören üniversite öğrencilerine alanda uygulama alanı hizmetlerini sunmaktır.

Vizyon
Modern eğitim anlayışlarının ve bilimin tüm birikimi ışığında, 0-6 yaş çocukların gelişim düzeyleri, ilgi alanları ve ihtiyaçları dikkate alınarak, sanatsal ve kültürel etkinliklere önem veren, yaratıcılığı destekleyen, çocuk haklarını koruyan ve aile katılımına verdiği önem doğrultusunda çocukları yetiştiren toplumun ihtiyaç duyduğu çocuk gelişimi ve eğitimi alanlarında etkin, yenilikçi eğitim faaliyetlerini planlayıp uygulayan bir araştırma merkezi olmayı hedeflemektedir.
 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü