T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
  • /
  • Birim Hakkında

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Birim Hakkında

Okul Öncesi eğitimi uygulama ve araştırma merkezi 29520 sayılı ve 2.11.2015 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik doğrultusunda Mardin Artuklu Üniversitesi bünyesinde kurulmuş bir araştırma merkezidir. Merkezin genel amacı okul öncesi eğitim çağı çocuklarının eğitim sorunlarının tespiti ile sorunların giderilmesine yönelik yeni projeler üretmek ve bu suretle eğitim kalitesini arttırmaktır. Okul Öncesi eğitimi uygulama ve araştırma merkezi, okul öncesi eğitim, aile-çocuk sağlığı ve çocuk psikolojisi alanlarda bilimsel araştırmalar yapmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda merkez bünyesinde kreş ve /veya uygulama anaokulu açmak suretiyle üniversitenin bu alanda öğrenim gören öğrencilerine ve öğretim elemanlarına da uygulama ve araştırma ortamı sağlamaktır.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü