T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ
  • /
  • Tanıtım ve Bilgi

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Tanıtım ve Bilgi

Bilgisayar Programcılığı Uzaktan Öğretim Programı, iki yıllık uzaktan öğretime dayalı İnternet üzerinden eğitim veren bir yükseköğretim (karma öğretim) programıdır. Öğrenim süresi 4 yarıyıl olup, eğitim dili Türkçedir. Bilgisayar bilimlerinin temel bilgileri ile donatılmış, programlama dillerinin kullanılmasında teknik bilgi ve deneyime sahip, yenilenen teknolojiye kolayca uyum sağlayabilen programcılar yetiştirilmesini sağlayan, bilgi teknolojileri konusunda endüstrinin ihtiyacı olan nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu programdan mezun olan öğrencilere, Bilgisayar Programlama Teknikeri akademik unvanı verilmektedir.
 

Kabul koşulları, Harç ve Ücretler

1) Öğrenim Ücreti: 2017-2018 Eğitim-öğretim yılında Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen Öğrenim Ücreti alınacaktır.( Her yarıyıl için 385 TL )

2) Materyal Ücreti: Merkez Müdürlüğümüzün koordinatörlüğünde uzaktan öğretim yoluyla yürütülmekte olan diploma programlarına kayıt yapacak öğrencilerden aşağıda belirtilen tutarlarda materyal ücreti alınmasına; bu ücretlerin iki eşit taksitte olmak üzere güz ve bahar yarıyıllarında alınmasına; 30/03/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca özürlü olduğuna dair raporu sunan öğrencilerden yatırılması gereken ders materyal ücretlerinden özürlülük oranı kadar indirim yapılmasına; ders materyal ücretini yatırmayan öğrencilerin öğrencilik haklarından yararlandırılmamasına ve bu kapsamda eğitim-öğretim yarıyılındaki ara sınav, dönem sonu, bütünleme ve tek ders sınavlarına alınmamasına; kayıt yaptırmadığı için öğrencilik haklarından yararlanmayanlar, daha sonraki dönemlerde kayıt yaptırmaları halinde, öğrencilik haklarından yararlanmadığı döneme ait ders materyal ücretini ödememesinin uygun olduğuna 05 Temmuz 2017 tarihli ve 25 nolu Üniversitemiz Yönetim Kurulu toplantısında kararlaştırılmıştır.

 

MATERYAL ÜCRETİ

PROGRAM ADI

GÜZ YARIYILI

BAHAR YARIYILI

Bilgisayar Programcılığı (Ön lisans)

180 TL

180 TL


Hesap No: 06000030

IBAN: TR54 0001 2009 6810 0006 0000 30

Halkbank Mardin Şubesi, Şube Kodu: 681


Mezuniyet Koşulları
Programdan mezun olabilmek için öğrenciler en az 120 ECTS(AKTS) kredi almak zorundadır. Ayrıca programdan mezun olabilmek için öğrenciler ikinci yarıyılın sonunda bir defaya mahsus olmak üzere yaz stajı görmek durumundadırlar. Zorunlu stajlara ilişkin usul ve esaslar, yüksekokul programının özellikleri göz önünde bulundurularak ilgili kurullar tarafından hazırlanan staj esaslarına göre belirlenir. Ayrıca uygulama gerektiren teknik derslerde %80 devam zorunluluğu vardır.
 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü