T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ
  • /
  • Süryanice

Süryanice

Online Sertifikalı Süryanice Dil Kursu

 

Süryanice Kursu (Birinci Seviye) / Davro d’Leşono Suryoyo d’şavyuṭo ḵadmoyto

(ܕܰܘܪܳܐ ܕܠܶܫܳܢܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ܕܫܰܘܝܽܘܬ̣ܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ)

Süryanice, Aramice diyalektlerinin genel adı olarak kullanılmıştır. Aramice, Semitik dillerden İbranice ve Arapçayı içine alan dil ailesine bağlıdır. Tarihsel olarak Aramicenin orijini M.Ö.3000 yıl gibi bir zamana kadar götürülebilir. Kuzey Suriye ve Mezopotamya toprakları içerisinde M.Ö.2000 yıllarına kadar gidecek tarihsel bir kökene sahiptir.

 Günümüzde Süryanice başta Türkiye olmak üzere İran, Irak, Suriye, Lübnan’da konuşulan ve ağırlıklı olarak kiliselerde resmi literatür ve teoloji dili olarak kullanılan bir dildir. Aynı zamanda tüm dünyaya dağılan Süryanilerin ortak iletişim dilidir. Tarihsel bölgelerinde kendi içerisinde doğu ve batı lehçesi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bu lehçeler de kendi içerisinde kitabi dil (kṭobonoyo)  ve halk dili (Surayt) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bizim burada temel alacağımız eğitim, çok köklü bir literatüre sahip Süryanice A1 seviyesi kursunda, öncelikle Semitik Dil Grubunu tanıma ve özelde Süryanice’yi tüm lehçeleriyle genel olarak tanımak, dili Kolaydan zora doğru bir öğretim yöntemi izleyen bir metod kullanarak da bunları gramer içerisinde belirli konulardan bahseden metin ve diyaloglar ile vermekte ve bunları alıştırmalar ile desteklemektedir.

Bu kurs ile hedeflenen;   Yukarıda bahsedilen kitlenin temel düzeyde Süryanice okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerisi edinmesini sağlamak, klasik Süryanicenin temel gramer konularını öğrenmesi amaçlanmaktadır.

ÖN BAŞVURU FORMU

 

ܝܘܡܐ/Gün

ܡܠܦܢܐ /Malfono /Eğitmen

ܫܥܬ̣ܐ/ŞoᶜṭoTime

Time Location

Salı ve Perşembe

Adem COŞKUN HANNO

Ramazan ALTAŞ

20:00-22:00pm

GMT +03:00

 ܫܰܘܝܽܘܬ̣ܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ: (Suryoyo) / Birinci Seviye: (Türkçe)

ܫܒܬ̣ܐ / Hafta

    ܗܶܪܓܐ DERS 

ܨܒܘ̣ܬ̣ܐ TEMA

ܫܒܬ̣ܐ 1.

1. Hafta

Tanışma, dersin amacı, derste kullanılacak metod, dersin içeriği

Selamlaşma, tanışma, görüşme.

ܐܬܘ̈ܬ̣ܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ

Oṭvoṭo d’Leşono Suryoyo

Süryanice Alfabesi,

Süryanice’nin klavye üzerinde görünümü ve uyarlanması

ܫܒܬ̣ܐ 2.

2. Hafta

Süryanice’yi tanımak, örneklendirmeler

Süryanice Alfabesi ve hareketler. Oṭvoṭo d’Leşono Suryoyo am ufse

Zavᶜe voṭvoṭo d’Leşono Suryoyo.

ܐܬܘ̈ܬ̣ܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܥܡ ܛܘ̣ܦܣ̈ܐ

ܙܘܥ̈ܐ ܘܐܬ̣ܘ̈ܬ̣ܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘ̣ܪܝܝܐ

ܬܐܒܝܠ ܝ̇ܠܦܐ ܣܘܪܝܝܐ

Tibel yolfo Suryoyo

Tibel, Süryanice Öğreniyor.

ܫܒܬ̣ܐ 3.

3. Hafta

Süryanice’ye özgü kurallar,  ܴSüryanice harflerinin başta ortada ve sonda yazımı. ‘mbalono’ zamirler – Eril-Dişil, Tekil- Çoğul yapma

ܐܟܪܐ ܕܝܠܢ ܡܬܢܐ ܥܠ ܦܘܠܚܢܗ

Akoro dilan mtane al fulone

Çiftçimiz kendi işini anlatıyor

ܫܒܬ̣ܐ 4.

4. Hafta

Eril-Dişil, Tekil-Çoğul ve filler. Tekrar ve cümle örneklendirmeler, Ödev

 

ܒܝܬ̣ ܨܘܒܐ ܕܝ̣ܠܢ

Beṭ savbo dilan

Üniversitemiz

 ܫܒܬ̣ܐ 5.

5. Hafta

Ödev üzerinde çalışmalar ve Olumlu ve Olumsuz cümle yapısı

 

ܐܓܪܬ̣ܐ ܡܢ ܐܒܐ ܠܒܪܗ

Egaro men abo labre

Babadan oğluna mektup

ܫܒܬ̣ܐ 6.

6. Hafta

Olumlu Cümle yapısı tekrar ve Olumsuz Cümle yapısı ve Ödev

 

 

ܣܥܘܪܘܬ̣ܐ ܕܢܗܪܐ ܠܘܬ̣ ܕܕܗ

Soᶜuruṭo d’Nahro lvoṭ dode

Nahro’nun amcasına ziyareti

ܫܒܬ̣ܐ 7.

7. Hafta

Süryanice sayılar ve saatler,  günler, aylar ve yıllar.  Ödev ve çalışması

ܡܢܝܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܥܡ ܫܥܬ̣ܐ ܘܝܘܡ̈ܐ ܝܪ̈ܚܐ ܫܒܘ̣ܥ̈ܐ ܘܫܢܝ̈ܐ

Menyone Suryoye ᶜam Şoᶜṭo. Yavme, yarhe şobuᶜe, şnayo.

Sedro d’Malke.

Malke’nin sınıfı 

 

ܫܒܬ̣ܱܐ 8.

8. Hafta

Süryanice’ye özgü kurallar  ‘BDUL’ takıları, tekrarlar, cümle oluşturma,

ܚܕܐ ܬܐܫܥܝܬ̣ܐ ܕܚܱܝܘ̈ܬ̣ܐ ܡܢ ܩܪܝܬ̣ܐ ܕܝܠܝ̤

Ḥdo taşᶜiṭo d’ḫayvoṭo daḵriṭo dil  

Köyümüzün hayvanları örnek hikaye

 

ܫܒܬ̣ܱܐ 9.

9. Hafta

Zamanlar ve kuralları, Geçmiş zaman, Ödev

ܬܐܫܥܝܬ̣ܐ ܕܙܒܢܐ ܕܥܒܪ

taşᶜiṭo dzabno dabar

Ağırlıklı geçmiş zaman konulu seçmeli hikaye

ܫܒܬ̣ܐ 10.

10. Hafta

Geçmiş zaman ve şimdiki zaman, Ödev

ܬܐܫܥܝܬ̣ܐ ܕܙܒܢܐ ܕܩ̇ܐܡ

taşᶜiṭo dzabno dḵoyem

Ağırlıklı şimdiki zaman konulu seçmeli hikaye

ܫܒܬ̣ܱܐ 11.

11. Hafta

Şimdiki zaman ve gelecek zaman Ödev

ܬܐܫܥܝܬ̣ܐ ܕܙܒܢܐ ܕܥܬܝ̣ܕ

taşᶜiṭo dzabno dḵoyem

Ağırlıklı gelecek zaman konulu seçmeli hikaye

ܫܒܬ̣ܱܐ 12.

12. Hafta

Ödev çalışması  ve Genel değerlendirme.

ܢܘ̣ܚܠܐ ܓܘܢܝܐ

Nuḫolo gavonoyo

Genel değerlendirme.

 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü