T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ
  • /
  • Tanıtım ve Bilgi

Tanıtım ve Bilgi

Programdan Mezun Olanların Hangi Yeterlilikleri Kazanacakları, Yeterlilikler ve İstihdam Alanları

Arap Dili ve Kültürü mezunları birçok alanda görev alabilmektedir. Özellikle Dışişleri Bakanlığı ve bağlı birimlerinde, İçişleri Bakanlığında, Milli Eğitim Bakanlığında, Devlet Arşivlerinde, Turizm şirketlerinde çalışırlar. Mezunların büyük bir kısmı lisansüstü eğitimini tamamlayarak, üniversitelerde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Yine gerekli şartları yerine getirenler Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda öğretmen olarak görev alabilmektedir. Ayrıca özel sektörde rehber, tercüman, eğitimci gibi geniş bir sahada görev alma imkanları bulunmaktadır.

 

Arap Dili ve Kültürü Mezunları Öğretmen Olur mu?

Bölümü bitirenlerden, pedagojik eğitim sertifikası alanlar KPSS öğretmenlik oturumlarına girmek ve yeterli puanı almak şartıyla devletin çeşitli okullarında öğretmenlik yapabilir. Bu kişiler genellikle İmam Hatip Ortaokulları ile İmam Hatip Liselerinde Arapça öğretmeni olarak görev yapmaktadır.

 

Arap Dili ve Kültürü Bölümü İş Olanakları Çalışma Alanları

Programdan mezun olanlar Arap Dili Filoloğu ünvanını alacaklardır. Arap Dili ve Kültürü Bölümü mezunları elde ettikleri donanımla birçok alanda görev alabilmektedir. Devletin çeşitli resmi kademelerinde olduğu gibi özel sektörde başta tercüman olmak üzere turizm rehberi, yazar, editör olarak çalışabilmektedirler. Ayrıca üniversitelerde öğretim görevlisi ve sonradan formasyon ve KPSS gibi şartları yerine getirdiklerinde öğretmen olabilmektedirler. Bölüm mezunlarımız, KPSS ile aşağıda belirtilen kurum, kuruluş ve birimlerde tercüman, dil uzmanı, yurtdışı ilişkileri elemanı, dil öğreticisi gibi unvanlar çalışabilmektedir:

 

Program Yeterlilikleri ve Öğrenim Çıktıları

Arap Dili ve Kültürü ABD Tezsiz Yüksek Lisans Programından mezun olan öğrenciler,  Arap dilinin gramerini çeşitli yönleriyle bilir. Arap dilinin sözcük türünü, kökünü ve ses değişimlerini tanır. Arapça’nın ses, kelime ve cümle bilgisinin yanısıra, imla ve noktalama kurallarını da içine alan konuları öğrenir.

Cahiliye döneminden başlayıp günümüz modern döneme kadar Arap edebiyatı ile ilgili literatürü ve tarihinden haberdar olur. Bu dönemlere dair ünlü şair ve ediplerden yazılı seçkiler görür ve tahlil eder. Arap şiirinin biçim ve içerik özelliklerini öğrenir. Arap nesrinin önemli temsilcilerinin eserlerini tanır ve bunları anlayabilir. Arap belagatı hakkında bilgi sahibi olur.

Modern dönem Arap romancılığı ve hikayeciliğini öğrenir türleri hakkında bilgi sahibi olur. Dünya edebiyatında Arap romanının yeri hakkında bilgi sahibi olur. Önemli roman ve hikaye temsilcilerini ve eserlerini tanır. Modern Arap Edebiyatında gazete ve dergilerin önemini ve edebiyata katkısını öğrenmiş olur. Arap dili belagatı alanında bilgi sahibi olur, Arapçanın edebî sanatlarını kavrar.

 

Programdan mezun olabilmek için gerekli koşullar (ders ve/veya kredi sayısı, staj, tez, proje vb)

Arap Dili ve Kültüründe Bilim Uzmanlığı Diploması alabilmek için, öğrencinin Ek-2’de belirtilen dersleri alarak en az 30 krediyi tamamlaması ve belirli bir konuda dönem projesi hazırlaması gerekir.

Programa öğrenci kabul koşulları, harç ve öngörülen ücretler

Eğitim-öğretim yılı başlamadan önce her yarıyıl için 950 TL öğrenim ücreti alınması öngörülmektedir. Ayrıca eğitim-öğretim yılı başlamadan önce her yarıyıl için 250 TL Materyal Ücreti alınması öngörülmektedir.

Arap Dili ve Kültürü ABD Tezsiz Yüksek Lisans Programına öğrenci kabulünde “Yüksek Öğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”, Mardin Artuklu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin hükümleri esas alınacaktır. Bu çerçevede adayların şu şartları taşımaları gerekir:

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü