T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Mardin Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
  • /
  • Danışma Kurulu

Danışma Kurulu

DANIŞMA KURULU

1. Prof. Dr. Beyhan KANTER
2. Doç. Dr. Ahmet KÜTÜK
3. Doç. Dr. Yusuf DOĞAN
4. Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÜNAL
5. Dr. Öğr. Üyesi Gülseren ÖZALTAŞ SERÇEK
6. Dr. Dr. Öğr. Üyesi  Hacer ŞAHİNALP
7. Dr. Öğr. Üyesi  Halit ALKAN
8. Öğr. Gör. Tarık DEMİR
9. Arş .Gör. Sabri MENGİRKAON
T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü