• /
  • Lojmanlar

Lojmanlar

Lojman Talebinde bulunacak akademik veya idari personellerimiz ekte sunulan formu doldurarak bağlı bulunduğu birim amirine onaylatarak üst yazı ile İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’na bildirmeleri gerekmektedir. Üniversitemiz lojman tahsis yönergesi ile hesaplanacak puanı ile sıralamaya alınacaktır. Yapılan sıralamada en üst sıradan başlanarak alım gerçekleştirilir.

  Kamu Konutları Talep Formu İçin Tıklayınız
T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü