T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOK. DAİRE BAŞKANLIĞI
  • /
  • Hakkımızda

Hakkımızda

Genel Bilgiler:

Kütüphanemiz Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlük binasında hizmet vermektedir.

Kütüphanemiz üç bölümde hizmet sunmaktadır. İlk bölüm ödünç verme birimi; ikinci bölüm katalog

tarama, okuma salonu ; son bölüm ise sanal kütüphaneden oluşmaktadır.

Kütüphanemiz 6 Nisan 2009 tarihinden beri hizmet vermektedir.

 

Koleksiyon

 

Koleksiyonumuz satın aldığımız ve bağış yoluyla bize gelen yayınlardan oluşmaktadır.

Koleksiyonumuzda 40000'i aşkın basılı  kitap bulunmaktadır. Bunların yanı sıra süreli yayın olarak 84 adet Türkçe süreli yayın basılı olarak koleksiyonumuzda bulunmaktadır. Koleksiyonumuz için kapalı raf sistemi kullanılmaktadır.

 

Kütüphane Hizmetleri

 

1. Ödünç Verme Hizmeti: Kütüphanemiz kataloglanmış yayınları üyelik karşılığında ödünç verilmektedir.

Akademik Personel: 30 gün süre ile 7 kitap

İdari Personel: 30 gün süre ile 5 kitap

Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri: 30 gün süre ile 5 kitap

Lisans Öğrencileri:21 gün süre ile 5 kitap

2. Katalog Tarama Hizmeti: İnternet üzerinden katalog taraması yapılabilmektedir.

3. Danışma Hizmeti: Danışman kütüphanecimizle danışma hizmeti verilmektedir.

4. Sanal Kütüphane: 10 adet bilgisayarla öğrencilerimize hizmet vermekteyiz.

5. Okuma Salonu Hizmeti: Öğrencilerimizin kullanımı için salonumuz açıktır.

 

Üyelik

 

Üniversite tarafından verilen kimlik belgesi ile doğrudan Kütüphanemize üyelik sağlanmıştır. Kütüphanemize gelerek bilgilerinizi güncellemeniz üyelik için yeterlidir.

Elektronik dergiler ve veritabanları 24 saat kampüs içi erişime açıktır. Üniversite tarafından kendilerine verilen proxy ayarları  ile kampüs dışından da bu verilere erişebilirler.

Referans koleksiyonu ve güncel süreli yayınlar sadece Kütüphane içerisinde yararlanabilirler.

Kütüphanelerarası Ödünç Alma (ILL)

Kütüphane koleksiyonlarında bulunmayan bilgi kaynaklarının diğer kurumlardan ödünç alınması isteğinde bulunabilirler. İstekler, web sitesi üzerinden Ödünç Kitap İstek Formu doldurularak yapılır.

İstekler, aynı anda 5 bilgi kaynağı ile sınırlıdır.

Bibliyografik bilgisi saptanamayan istekler, istek sahibine bildirilir ve iptal edilir.

Diğer kurumlardan ödünç alınan bilgi kaynaklarının süresinin uzatılması ödünç veren kurumun izni ile olur.

Diğer kurumlardan ödünç alınan bilgi kaynağı kaybedilir veya hasar görür ise, ödünç alınan kurumun kuralları uygulanır. Geciken ve eksik iade edilen bilgi kaynakları için ceza bedeli ödenene kadar "Kütüphanelerarası Ödünç Alma (ILL) " hizmetinden yararlanılamaz.

Kütüphanelerarası ödünç alma hizmetlerine ilişkin her tür soru, sorun ve önerilerinizi kutuphane@artuklu.edu.tr adresine iletebilirsiniz.

 

YÖNERGELER

 

MAÜ Kütüphane Yönergesi

Açık Erişim Yönergesi

 

BİZE DANIŞIN

e-posta yoluyla : kutuphane@artuklu.edu.tr

telefon yoluyla: 0482 213 40 02/7602-7606-7612

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü