T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Kürt Dili Koordinatörlüğü
  • /
  • Birim Hakkında

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Birim Hakkında

Mardin Artuklu Üniversitesinin tüm öğrencileri ikinci sınıftan itibaren her dönem seçmeli Kürt Dili derslerinin seçebilmektedirler. Kürt Dili Koordinatörlüğü bu dersler için öğretim elemanı ve materyal sağlamaktadır. Dersleri verecek öğretim elemanları Edebiyat Fakültesi Kürt Dili ve Edebiyatı bölümü ile Türkiye’de Yaşayan Diller Enstitüsü Kürt Dili ve Kültürü Anabilim Dalında görevli akademisyenlerden sağlanmaktadır. Ders materyali olarak bahsi geçen birimlerdeki akademisyenlerce hazırlanan Mamoste I kitabı okutulmaktadır. Ayrıca Mamoste II kitabı da basım aşamasındadır. Bugüne kadar üniversitemizde okuyan ve üniversitemizden mezun olan binlerce öğrenci bu dersleri almıştır. Bu derslerde öğrencilere Kürtçe konuşma, okuma ve yazma gibi beceriler kazandırılmaktadır. Bu dersi alan öğrencilerin çoğunluğu ilk defa Kürtçe yazı ile karşılaşmaktadır. Üniversitemiz bu bağlamda Mardin’in çok kültürlü, çok dilli dokusuna katkıda bulunmaktadır.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü