T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Kudüs ve Filistin Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
  • /
  • MİSYON VE VİZYON

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

MİSYON VE VİZYON

Merkezimizin Misyonu
Türkiye’de Kudüs ve Filistin üzerine yapılan çalışmaları tespit etmeye yönelik akademik araştırmalara katkı sağlayabilecek proje ve benzeri etkinlikleri gerçekleştirmek, Yurt-içi ve yurt dışında ilgili akademik kurumlarla ortak çalışmalar yapmak, Kudüs coğrafyasıyla ilgili akademik içerikli sosyo-kültürel organizasyonlar düzenlemek, ulusal ve uluslararası projelerin yapılması amacıyla faaliyetler yürütmek; konuyla ilgili yapılan çalışmaların ve mevcut olan birikimlerin gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla bir arşiv merkezi oluşturmak, Üniversite bünyesinde bölge hakkında araştırma ve akademik faaliyetler yapılmasını teşvik etmek, bilirkişi hizmetleri vermektir.

Merkezimizin Vizyonu
Kudüs ve Filistin’in sosyal, dini, tarihi, coğrafi ve politik önemini tanımlayarak analizlerde bulunmak; konu hakkında elde edilecek literatür aracılığıyla coğrafyanın araştırma konuları üzerinde anahtar yaklaşımlar geliştirmek ve bu sayede makul bir terminoloji oluşturabilmek; çok kültürlülük için bir model olabilecek Kudüs ve Mescid-i Aksa konsepti üzerine çağdaş ve akademik olgular ile diğer coğrafyalara yapacağı etkilere ait teorik çalışmaları akademik bir düzlemde yürütmek, Tarihsel süreçte Kudüs’ün yönetimi için sergilenen uygulamaları ortaya koymak, Kudüs üzerine yapılan Müslüman ve oryantalist yazarların çalışmalarının karşılaştırmalı eleştirilerini yapmak, güncel problemler ve tartışmalar ışığında Kudüs’ün mevcut konumunun önemini kavramaya dönük eleştirel bir farkındalık geliştirmek, analitik düşünebilen yetenekler ile akademik konseptler planlayıp oluşturabilmektir.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü