T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Kudüs ve Filistin Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
  • /
  • Birim Hakkında

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Birim Hakkında

İslam coğrafyasının istikrarsızlaşmasının önemli sebeplerinden biri, Filistin sorununun çözümsüz kalmasıdır. İslam, Yahudilik ve Hristiyanlık için önemli bir coğrafya olan Filistin, Müslümanların hakimiyetindeyken diğer dinlerin müntesipleri de burada huzur içinde yaşamışlardı. Fakat geçmişte Hristiyanlar adına Haçlıların, günümüzde de Yahudiler adına Siyonistlerin bölgeye hakim olması, bölgede istikrarsızlığın ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu durum bütün İslam coğrafyasını etkisi altına almış ve tüm coğrafyanın karışmasına neden olmuştur. Türkiye’de ve İslam coğrafyasında böylesine önemli bir sorun için araştırma yapan kurum, kuruluş ve merkezler, maalesef henüz emekleme aşamasındadır. İşte Kudüs ve Filistin Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi bu boşluğu doldurmaya yönelik atılmış önemli bir adımdır.

Bölgesel bir güç olan Türkiye’nin İslam coğrafyasındaki sorunlarla ilgilenmesi önem arz etmektedir. Özellikle Osmanlı’nın Müslümanların mirası olan Kudüs ve Filistin günümüzde bu problemli alanların başında gelmektedir. Bölgesindeki sorunların çözümünde aktif rol oynamak isteyen Türkiye’nin bir asra yakındır varlığını sürdüren bu problem hakkında nitelikli akademik araştırmalara ihtiyaç duyduğu muhakkaktır. Kudüs ve Filistin Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi bu çerçevede önümüzdeki süreçte Türkiye’nin bu sorunla ilgili ihtiyaç duyacağı gerekli akademik altyapı çalışmalarını hazırlamada öncü bir rol üstlenecektir.

Müslümanlar için ilk kıble ve önemli bir merkez olan Kudüs ve Filistin hakkında Türkiye’de yetişmiş yeterli sayıda akademisyen bulunmamaktadır. Kudüs ve Filistin Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi bu çerçevede hem alana ilgi duyan akademisyenlere imkân sunmak hem de genç akademisyenleri bu alana yönlendirerek bir birikim oluşturma amacındadır. Kudüs ve etrafındaki coğrafyanın anlaşılması, mevcut problemlere kalıcı ve barışçıl çözümler üretilmesi için kapı aralayacaktır. Özellikle Kudüs ve çevresi ile ilgili ülkemizde toplumsal bir farkındalığın ve şuurla meseleye yaklaşan bir kitlenin oluşturulması için dersler, seminerler, kurslar, sergiler gibi etkinliklere esin kaynağı olmak, merkezimizin önemli bir misyonu olacaktır... 

Mardin Artuklu Üniversitesi bünyesinde oluşturulmuş olan ve Türkiye'de alanında ilk olma özelliğini taşıyan bu kıymetli merkezin bundan sonra da ülkemizin ve coğrafyamızdaki üniversiteler için değerli bir örnek olmasını diliyor, merkezimizin çalışmalarının "Bereketli Topraklar"ın en kısa zamanda özgürleşmesi için önemli bir akademik tavır olmasını umut ediyoruz...

 

Doç. Dr. Maşallah TURAN

Merkez Müdürü

 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü