• /
  • Kalite Komisyonu

Kalite Komisyonu

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU

1. Prof. Dr. İbrahim Özcoşar (Rektör) 
2. Doç. Dr. Ömer Bozkurt (Meslek Yüksekokulu Müdürü) Koordinatör
3. Prof. Dr. M. Cemal Oğuz (Fen Fakültesi)
4. Doç. Dr. Mustafa Öztürk (Genel Sekreter)
5. Doç. Dr. Yunus Cengiz (Yaşayan Diller Enstitüsü Müdürü)
6. Doç. Dr. Halis Sakız (Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü)
7. Doç. Dr. Evindar Yeşilbaş (Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı)
8. Doç. Dr. Serhat Harman (Turizm Fakültesi)
9. Doç. Dr. Ünsal Tazegül (Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu)
10. Doç. Dr. Ahmet Gemi (Nusaybin Meslek Yüksekokulu)
11. Dr. Öğr. Üyesi Ömer Doru (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Temsilcisi)
12. Dr. Öğr. Üyesi Ziya Polat (Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü)
13. Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Şanlı (Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölümü)
14. Dr. Öğr. Üyesi Lütfi Akın (Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü)
15. Dr. Öğr. Üyesi Murat Çağlayan (Mühendislik Mimarlık Fakültesi)
16. Dr. Öğr. Üyesi Nesrin Yeşilmen (Güzel Sanatlar Fakültesi)
17. Dr. Öğr. Üyesi Vasfiye Bayram Değer (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
18. Dr. Öğr. Üyesi Hacer Şahinalp (İslami İlimler Fakültesi Dekan Yardımcısı)
19. Dr. Öğr. Üyesi Faysal Özdaş (Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü)
20. Dr. Öğr. Üyesi Erhan Polat (Proje Ofisi Koordinatörü)
21. Dr. Öğr. Üyesi Murat Kalelioğlu (Yabancı Diller Yüksek Okulu)
22. Dr. Öğr. Üyesi Ayfer Yıldırım (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
23. Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Eren (Kızıltepe Meslek Yüksekokulu)
24. Dr. Öğr. Üyesi Faruk Düşünceli (Savur Meslek Yüksekokulu)
25. Dr. Öğr. Üyesi Aziz Korkmaz (Merkezi Araştırma Laboratuvarı)
26. Dr. Öğr. Üyesi Kamuran Gökdağ (BAP Koordinatörü)
27. Öğr. Gör. Serdar Bozan (Midyat Meslek Yüksekokulu)
28. Öğr. Gör. Edip Özkan (Ömerli Meslek Yüksekokulu / Sosyal Tesisler ve İşletmeler)
29. Sait Demirhan (Strateji Daire Başkanı)
30. Vedat Yıldırım (Bilgi İşlem Daire Başkanlığı)
31. Medine Kahraman (Öğrenci Temsilcisi)
T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü