T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
  • /
  • Misyon ve Vizyon

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Misyon ve Vizyon

Misyonumuz, üniversitemizde farklı bilim alanlarında bulunan akademisyenler ve /veya üniversite dışındaki diğer kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları arasında işbirliğini sağlayarak başta üniversitemizin bulunduğu il olan Mardin ve çevresinde ve dahi ülkemizde toplumsal cinsiyet konusunda eşitlik ve adaletin sağlanmasına, kadınların ekonomik, siyasi ve kültürel konumunun geliştirilmesine, evlilik, aile içi şiddet gibi aile mefhumuna yönelik gerçekleştirilen politika ve uygulamaların takibini yaparak buna katkı sağlayacak bilimsel bilginin üretilmesine ve bu bilginin toplumun her kesimine ulaşmasına katkı sağlamaktır.

Vizyonumuz, başta üniversitemizin bulunduğu il olan Mardin ve çevresinde ve dahi ülkemizde toplumsal cinsiyet hususunda eşitlik ve adaletin temin edilmesi için gerekli farkındalığı oluşturmak ve bu konuda yapılan eğitim vb. faaliyetleri desteklemek, kadın, çocuk, aile vb. konularda gerçekleştirilecek çalışmalar ile üniversitemizin ulusal ve uluslar arası düzeyde itibarını yükseltmektir.

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü