T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
  • /
  • Birim Hakkında

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Birim Hakkında

Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Hakkında

Merkezimiz 23 Ocak 2017 tarihinde kurulmuş olup, kadın ve aile hususunda yapılagelen akademik tartışma, araştırma ve çalışmaların takibinde bulunmayı, bu konuda gerekli katkıyı sağlamayı ve yine bu alanda atılan politik adımları da takip ederek kamuoyunda gerekli farkındalığı yaratmayı amaçlamaktadır. Bu amaç çerçevesinde merkezimiz üniversitemiz içinde yapılan çalışmaları desteklemekle birlikte bu alandaki akademik ve politik gelişmelere bağlı olarak panel, çalıştay, sempozyum vb. programları gerçekleştirmektedir.

 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü