T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK
  • /
  • Yönetim

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Yönetim

Mardin Artuklu Üniversitesi'nin idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve ahenkli çalışmasını sağlamak üzere gerekli koordinasyonu oluşturmak, Üniversite Yönetim Kurulu ve Senatosu'na Raportörlük yapmak başlıca görevidir.

 

 

 

 

Şahin ARPAĞ

Genel Sekreter

 

Rıfat SAİDOĞLU

Genel Sekreter Yrd.

 

Muzaffer PAŞAOĞLU

Genel Sekreter Yrd.

 

 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü