T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ ETİK KURULLAR
  • /
  • KAEK Üyeler

KAEK Üyeler

KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURUL ÜYELERİ

 Prof. Dr. Canan EREN DAĞLI - Mardin Artuklu Üniversitesi 
 Prof. Dr. Semir PAŞA - Mardin Artuklu Üniversitesi
 Prof. Dr. Mehmet DURSUN - Mardin Artuklu Üniversitesi
 Prof. Dr. Mehmet Cemal OĞUZ -  Mardin Artuklu Üniversitesi
 Prof. Dr. Ali CEYLAN Dicle Üniversitesi
 Prof. Dr. Köksal BEYDEMİR - Dicle Üniversitesi
 Prof. Dr. Abdullah TOPRAK - Dicle Üniversitesi
 Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ERDOĞMUŞ - Dicle Üniversitesi
 Dr. Öğr. Üyesi Vasfiye BAYRAM DEĞER - Mardin Artuklu Üniversitesi
 Arş. Gör. Deniz IŞIKER BEDİR - Mardin Artuklu Üniversitesi
 Av. Kamil YAĞICI - Mardin Artuklu Üniversitesi
 Tacettin ÖLÇENOĞLU - Mardin Artuklu Üniversitesi (Raportör)
T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü