• /
  • Index Of Academic Cv

INDEX OF ACADEMIC CV

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar

ibrahimozcosar@artuklu.edu.tr
TARİH

Doç. Dr. Feridun Bilgin

feridunbilgin@artuklu,edu.tr
TARİH

Dr. Öğr. Üyesi Murat KALELİOĞLU

Director of School of Foreign Languages
muratkalelioglu@artuklu.edu.tr
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

Dr. Öğr. Üyesi Uğur DİLER

Yüksekokul Müdür Yardımcısı
ugurdiler@artuklu.edu.tr
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

Dr. Abdülbaki Bozkurt

Acting Chair
bakiyy@hotmail.com
TARİH