T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Atatürk İlke ve İnkılapları Koordinatörlüğü
  • /
  • Kalite

Kalite

Atatürk İnkılapları ve ilkeleri doğrultusunda Atatürk milliyetçiliğine bağlı vatanını seven fertler yetiştirmek amacıyla gerekli yazılı ve görsel materyallerin sağlanması; öğrencilere, ilan edilen gün ve saatlerde dersi veren öğretim elemanı ile on-line üzerinden soru-cevap imkânı tanınması,  hedeflenen ilkeleri gerçekleştirmeye yönelik olacaktır

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü