T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Atatürk İlke ve İnkılapları Koordinatörlüğü
  • /
  • Birim Hakkında

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Birim Hakkında

2547 Sayılı Kanunun 4a-(1) maddesinin tarif ettiği “Atatürk İnkılapları ve İlkeleri doğrultusunda Atatürk Milliyetçiliğine bağlı” öğrenciler yetiştirilmesini sağlamak amacıyla ilgili kanunun 5-ı maddesinde belirtilen iki yarıyıl okutulmasının teminini sağlamak, bu amaçla Üniversitenin bütün bölümleri için gerekli olan öğretim elemanı, ders materyali, sınav sorularının hazırlanması ve sınavların uygulanmasını koordine etmek. 

T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü