T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİArtuklu Kaime Uluslararası İktisadi ve İdari Araştırmalar Dergisi

Cilt & Sayılar