T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİArtuklu Kaime Uluslararası İktisadi ve İdari Araştırmalar Dergisi
  • MAKALE KABULÜ

Cilt & Sayılar

DUYURULAR & HABERLER

  • MAKALE KABULÜ
    Dergimizin ilk sayısı için makale kabulü başlamıştır.